"Qashqadaryo Dori-Darmon" Aksiyadorlik jamiyatining tashkiliy tuzilmasi va uning tarkibiy bo'linmalari.