Qimmatli qog'ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e'lon qilish qoidalariga 2 - ilovasi. Emitentning 2014 yil yakunlari bo'yicha yillik hisobati.

 

(817 kb.) Ko'rib chiqish

  Qimmatli qog'ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e'lon qilish qoidalariga 1-ilova. Emetentning 2015 yil II chorak yakunlari bo'yicha xisoboti. 28.07.2015 yil.

 (368kb) Ko'chirib olish

 Qimmatli qog'ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e'lon qilish qoidalariga 1-ilova. Emetentning 2015 yil III chorak yakunlari bo'yicha xisoboti. 26.10.2015 yil.

(368kb)  Ko'chirib olish