29.05.2015 yildagi qimmatli qog'ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e'lon qilish qoidalariga 3-32 ILOVA 

  (163 kb) Ko'chirib olish

10.07.2015 yildagi qimmatli qog'ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e'lon qilish qoidalariga 3-25 ILOVA 

 (161kb) Ko'chirib olish 

06.07.2015 yildagi qimmatli qog'ozlar bozorida axborotlarni taqdim etish va e'lon qilish qoidalariga 3-6 ILOVA 

(136kb) Ko'chirib olish 

22.05.2014 yilda "Qashqadaryo Dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlari umumiy yig'ilishning 1-sonli bayonnomasi.

(140 kb) Ko'chirib olish 

 "Qashqadaryo Dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati muhim faktlar to'liq hajmda ko'rishingiz mumkin.

Ko'rish