Qashqadaryo Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyatining barcha aksiyalari to'liq joylashtirilgan.