"Qashqadaryo Dori-Darmon" Aksiyadorlik jamiyati aksiyadori umumiy yig'ilishi to'g'risida 2014 yil 8 avgust 2-sonli qarori bilan tasdiqlangan ustavini to'liq hajmda ko'chirib olishingiz mumkin.  

   

(128 Kb. doc) Ko'chirib olish